PDF Aussparungspläne


TT- oder TT/TV-Kasten (Kapitel 1.0)


T-17 TT
T-17 TT/TV
T-18 TT
T-18 TT/TV


Hausanschlusskasten (Kapitel 2.0)


H-28
H-28 TT
H-28 TT/TV
H-28 TTC
H-30
H-30 TT
H-30 TT/TV
H-30 TTC
H-460
H-460 TT
H-460 TT/TV
H-460 TTC


Zählerkasten ohne Hauptsicherung (3.0)


O-12
O-12 TT
O-12 TT/TV
O-12 TTC
O-21
O-21 TT
O-21 TT/TV
O-21 TTC
O-31
O-31 TT
O-31 TT/TV
O-31 TTC
O-41
O-41 TT
O-41 TT/TV
O-41 TTC
O-61
O-61 TT
O-61 TT/TV
O-61 TTC
O-81
O-81 TT
O-81 TT/TV
O-81 TTC


Zählerkasten mit Hauptsicherung vorbereitet oder eingebaut (4.0)


A-13
A-13 TT
A-13 TT/TV
A-13 TTC
A-23
A-23 TT
A-23 TT/TV
A-23 TTC
A-33
A-33 TT
A-33 TT/TV
A-33 TTC
A-43
A-43 TT
A-43 TT/TV
A-43 TTC
A-46
A-46 TT
A-46 TT/TV
A-46 TTC
A-56
A-56 TT
A-56 TT/TV
A-56 TTC


Zählerkasten mit Hausanschlusskasten (5.0)


E-45
E-45 TT
E-45 TT/TV
E-45 TTC
E-48
E-48 TT
E-48 TT/TV
E-48 TTC
E-49
E-49 TT
E-49 TT/TV
E-49 TTC
E-50
E-50 TT
E-50 TT/TV
E-50 TTC
E-58
E-58 TT
E-58 TT/TV
E-58 TTC
E-59
E-59 TT
E-59 TT/TV
E-59 TTC
E-68
E-68 TT
E-68 TT/TV
E-68 TTC
E-69
E-69 TT
E-69 TT/TV
E-69 TTC
E-70
E-70 TT
E-70 TT/TV
E-70 TTC
E-78
E-78 TT
E-78 TT/TV
E-78 TTC
E-89
E-89 TT
E-89 TT/TV
E-89 TTC
E-90
E-90 TT
E-90 TT/TV
E-90 TTC
E-109
E-109 TT
E-109 TT/TV
E-109 TTC
E-110
E-110 TT
E-110 TT/TV
E-110 TTC
E-130
E-130 TT
E-130 TT/TV
E-130 TTC
E-230
E-230 TT
E-230 TT/TV
E-230 TTC


Zählerkasten mit Wandlermessung (6.0)


W-162
W-162 TT
W-162 TT/TV
W-162 TTC
W-164
W-164 TT
W-164 TT/TV
W-164 TTC
W-166
W-166 TT
W-166 TT/TV
W-166 TTC
W-252
W-252 TT
W-252 TT/TV
W-252 TTC
W-254
W-254 TT
W-254 TT/TV
W-254 TTC
W-256
W-256 TT
W-256 TT/TV
W-256 TTC


Schmale Zählerkasten (7.0)


I-47 TT
I-47 TT/TV
I-47 TTC
I-52 TT
I-52 TT/TV
I-52 TTC
I-62 TT
I-62 TT/TV
I-62 TTC
I-66 TT
I-66 TT/TV
I-66 TTC
I-88 TT
I-88 TT/TV
I-88 TTC